Rượu Mạnh | Liquor

Rượu mạnh liquor là loại rượu mạnh có nồng độ trên 40%, là tập hợp những chai rượu mạnh phổ biến nhất như Whisky, Gin, Tequila, Brandy, Rum, Vodka.

Hiển thị tất cả 47 kết quả